Đang tải video...
  • #1
  • #2
  • Zoom+ 620 0% 2 0

    Sự trả giá bằng lồn cho xã hội đen vì phá hợp đồng, thằng em trai do quá ăn chơi đã bị bọn cho vay nặng lãi lừa một khoản nợ không có khả năng chi trả nên đã bỏ trốn phải gạ gẫm người chị ra thế thân, làm theo những lời mà chúng đề ra nữa ngày đêm làm tình với chúng để xoá nợ tên trùm cứ đến hiếp địt cho chị rách lồn liên tục làm chị kiệt sức đến ngất, càng chỉ khẽ chạm lồn là nước đã bắn và chị lại rên khóc vang vì quá sướng khi được hắn địt.

    Sự trả giá bằng lồn cho xã hội đen vì phá hợp đồng
    Xem thêm